Inledning
Lutherrosen

Våghalsig tillit – vägen till fritt tänkande

Inledning

 

För att lösa vår tids problem behövs både medmänsklighet och realism. Det finns två ytterligheter vi bör undvika: Passionerad idealism som blir naiv och blind. Och kall rationalitet som blir cynisk och tom. Varför är det så svårt att hålla ihop hjärta och förnuft och skapa en rimlig balans? Varför brukar detta i stället framkalla splittring och en polariserad debatt?

 

För att finna den gyllene medelvägen behövs framför allt en god omdömesförmåga. Aristoteles term för detta är fronesis. Praktiskt förstånd eller sunt förnuft kan man också kalla det. Detta förutsätter i sin tur förmågan att tänka fritt, vilket inte är detsamma som att tycka och tänka precis vad man vill och har lust med. Filosofen och folkbildaren Alf Ahlberg skrev:

 

Att tänka fritt betyder inte att blint följa alla dessa tankebanor, som våra böjelser och intressen, vår egenkärlek och vårt infantila storhetsvanvett stakar ut. Att bli en andligen fri människa är just att bli fri från denna begränsning av horisonten. (Ur Tankelivets frigörelse.)

 

Lutherrosen

Lutherrosen – symbolen för oförskräckt tillit och frihet.

Kan den kristna tron leda till en sådan befrielse? Eller är den tvärtom något som gör saken värre? Svaret är att det kan gå åt båda hållen. För många är tron ett sätt att skaffa sig personliga privilegier och garantier om evig lycka. En sådan tro är knappast något som befriar människan från hennes inskränkthet.

 

Vad vår splittrade värld behöver är fritt tänkande människor som kan hålla ihop livets olika dimensioner, som till exempel ideal och verklighet, enhet och mångfald, natur och kultur, analys och syntes. Frågan är alltså vad som kan vidga perspektiven och öppna vägen till fronesis. Här är några möjliga svar:

 

Trons frigörelse (6 artiklar)

 • Försök inte till varje pris få allt att gå ihop.
 • Låt tron få vara ett stöd för förnuftet (inte tvärtom!).
 • Sök efter den magifria tron som öppnar förbindelsen med en annan värld.
 • Följ Kristus så gott det går och låt insikterna komma när de vill.
 • Låt tron få vara en hjälp att leva i en komplicerad verklighet.
 • Rubba invanda tankebanor genom kulturkrockar.

 

 • Skilj mellan rationalitet och rationaliseringar.
 • Acceptera att naturen har en förborgad hemlighet.
 • Förväxla inte kartan med verkligheten.
 • Bli engagerad i en förening och öva konsten att vara människa.
 • Utforska världen i dess olika dimensioner.
 • Skapa bättre tankebanor genom klassisk bildning.

 

Bakgrunden till artiklarna. En gång fick jag på nära håll bevittna den yttersta konsekvensen av polarisering och låg debattnivå. I det första kapitlet i min essäbok Navigation i mångfalden berättar jag om mina upplevelser i Tanzania och Rwanda under folkmordet 1994. Kapitlet avslutas med en kort reflektion om ondskans problem och livets mening. Du kan läsa hela berättelsen här.

 

Erik Pleijel

Ingenjör, biståndsarbetare

Tipsa dem som vill bli tipsade!Creative Commons-licens
Våghalsig tillit – vägen till fritt tänkande av Erik Pleijel är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Essäboken Navigation i mångfalden är copyright, utom det första kapitlet som är CC-BY
Ang. licens: mail@kristenlivsfilosofi.se

 

CC BY-SA 3.0 Daniel Csörföly